Съобщения

Промяна на стойностите на трансграничните преносни капацитети
05.09.2019 г.

Според взаимно съгласие между ЕСО и TEIAS (Турция) за периода от 09.09.2019г. до 15.09.2019г. ще се разпределя допълнителен междусистемен капацитет. Стойността на допълнителния капацитет е 182MW в посока ESO->TEIAS (от 250MW на 432MW) и в посока TEIAS->ESO с 16MW (от 150MW на 166MW). Половината от допълнително договорените стойности ще се разпределят от EСO на дневни търгове, a останалата половина от TEIAS.

Според взаимно съгласие между ЕСО и IPTO (Гърция) за периода от 09.09.2019г. до 15.09.2019г. ще се разпределя допълнителен междусистемен капацитет. Стойността на допълнителния капацитет е 150MW в посока ESO->IPTO (от 350MW на 500MW) и в посока IPTO->ESO с 50MW (от 350MW на 400MW). Допълнително договорените стойности ще се разпределят от JAO на дневни търгове.