Съобщения

Промяна на стойностите на трансграничните преносни капацитети
19.09.2019 г.

Очитайки намаления период на планово изключване на ЕП 400kV Нишава от 23.09. - 04.10.2019 на 30.09.2019 до 04.10.2019 и след взаимно съгласие между ЕСО и EMS (Сърбия) за периода от 23.09.2019г. до 29.09.2019г. ще се разпределя допълнителен междусистемен капацитет. Стойността на допълнителния капацитет е 350MW в посока ESO->EMS (от 0MW на 350MW) и в посока EMS->ESO е 300MW (от 0MW на 300MW). Допълнително договорените количества ще се разпределят от JAO на дневни търгове.