Съобщения

Успешен старт на втората вълна на пазарното обединение с Единния европейски пазар „в рамките на деня“
28.11.2019 г.

БНЕБ регистрира повече от два пъти увеличение на сделките в сравнение с реализираните обеми преди присъединяването
Страните, участващи в обединението с Европейския единен пазар „в рамките на деня“ (SIDC), потвърдиха успешното начало на втората вълна от присъединяването. Седемте държави, които се включиха в обединението SIDC отчетоха значително повишение на търгуваните обеми през последната седмица. Пан-европейската търговия, осъществявана в момента в 21 държави, бе свързана чрез SIDC. Системата работи добре.
Номинираните оператори на електроенергийния пазар (НОПЕ) и операторите на преносни системи (ОПС) потвърдиха успешния старт на в тората вълна на SIDC (известна преди като XBID). През първите два часа след отварянето на трансграничната търговия на 19 ноември чешкият оператор на електроенергийния пазар ОТЕ отчете сключването на 1000 сделки за доставки на 20 ноември. Хърватският оператор CROPEX докладва сделки с пазарни участници от 16 държави, включително Норвегия и Испания.
HUPX, унгарският оператор на електроенергийния пазар, съобщи за увеличение на търгуваните обеми от почти 14 пъти пет дни след старта, сравнено със същия период преди обединението. Българската независима енергийна борса (IBEX) заяви, че средният брой сделки е увеличен повече от два пъти в сравнение с реализирания преди присъединяването обем. OPCOM в Румъния също съобщи за почти удвоен обем на търгуваните количества. От Словения, BSP Southpool отчитат осемкратно увеличение на търгуваните обеми, сравнено със същия период на 2018 г. (11672 MWh в сравнение със 1425 MWh).
В Полша слeд присъединяването TGE е постигнал средно дневни количества от над 2 000 MWh, което е повече от девет пъти увеличение в сравнение със търгуваните „в рамките на деня“ през 2018г. средно дневни количества от 212 MWh.
С тази следваща важна стъпка напред към разширението на Единния европейски пазар „в рамките на деня“ успешното начало на SIDC разпростря постоянната търговия с електроенергия към следните държави: България, Хърватия, Чешката република, Унгария, Полша, Румъния и Словения. Те се присъединиха към участващите вече в SIDC Австрия, Белгия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Нидерландия, Португалия, Испания и Швеция. В края на 2020 г. се очаква да стартира третата вълна. Решението SIDC се базира на общи ИТ системи с един споделен модул за управление на офертите, модул за управление на капацитетите и модул за резултатите от търговията в рамките на деня.
Той дава възможност при поръчки, въведени от пазарните участници в една тръжна зона, те да бъдат съпоставени с подадени по подобен начин поръчки от участници на пазара във всяка друга тръжна зона в рамките на обхвата на проекта, при налична преносна способност. Пазарът „в рамките на деня“ подкрепя както експлицитното разпределение на границите Хърватия-Словения и Франция-Германия (поискано от съответните национални регулаторни органи), така и имплицитната непрекъсната търговия. То е в съответствие с целевия модел на ЕС за интегриран пазар „в рамките на деня“.
Общоевропейското свързване на пазарите „в рамките на деня“ е ключово за създаването на европейския вътрешно енергиен пазар. С нарастващия дял на непостоянното производство от възобновяеми източници, свързването на пазарите „в рамките на деня“, чрез трансгранична търговия, е все по-важен инструмент за балансиране на електроенергийните системи. Целта на инициативата SIDC е да се повиши общата ефективност на търговията „в рамките на деня“.