Съобщения

Предварителни тестове по проект CROSSBOW относно регионална краткосрочна оценка на адекватността
16.01.2020 г.

В изпълнение на поети допълнителни ангажименти по проекта CROSSBOW (http://crossbowproject.eu/), ЕСО ЕАД съвместно с координационния център по сигурността SCC Belgrade (http://www.scc-rsci.com/) ще проведе предварителни тестове относно регионална краткосрочна оценка (за следващите седем дни) на адекватността на 17.01.2020г. Резултатите от оценката ще бъдат публикувани до края на работния ден в секцията посветена на проекта на сайта на ЕСО ЕАД - http://eso.bg/?did=249. По-подробна информация относно участието на ЕСО ЕАД в проекта може да намерите в първия брой на Списание „Енергетика – Електроенергийни ракурси“ (http://eso.bg/fileObj.php?oid=2104). Разработената от ЕСО ЕАД методология за регионална краткосрочна оценка на адекватността е подробно описана в следните доклади представени на международни конференции: