Съобщения

План за развитие на преносната електрическа мрежа на България за периода 2020-2029г.
27.03.2020 г.

ЕСО е публикувал в секцията Диспечиране - Развитие на ЕЕС проект на "План за развитие на преносната електрическа мрежа на България за периода 2020-2029г."

Всички заинтересовани страни биха могли да изпратят своите предложения и коментари по този проект на електронен адрес eso@eso.bg до 16.04.2020г. След отчитане на получените коментари, 10-годишния план 2020-2029г. ще бъде внесен за утвърждаване от КЕВР, съгласно чл.81г. от ЗЕ.