Съобщения

Единно пазарно обединение в рамките на деня: Месеци на рекордни количества и след присъединяването на новите членове
02.04.2020 г.

Номинираните оператори на пазара на електроенергия (НОПЕ) и операторите на електропреносни системи (ОПС), които участват в европейското единно пазарно обединение в рамките на деня (SIDC, известно преди като XBID), съобщават, че единното обединение на пазарите в рамките на деня е довело до значително нарастване на търговията след успешния старт на втората вълна за пазарна интеграция, през месец ноември 2019. От реалния старт през юни 2018 са извършени 36 милиона сделки. Системата продължава да работи добре и стабилно, и отчита съществено увеличение на търгуваните количества, особено между седемте държави, присъединили се с втората вълна. Междувременно проектът разшири обхвата си с присъединяването на OKTE (НОПЕ) и SEPS (ОПС) от Словакия.

След реалния старт на втората вълна по присъединяване на 19 ноември 2019, НОПЕ от седемте присъединили се държави отчетоха съществено увеличение на търгуваните количества. През първите пълни три месеца на трансгранична търговия (декември 2019 г. - февруари 2020 г.) унгарският пазарен оператор на електроенергия HUPX отчете средно месечни количество от приблизително 75 600 MWh, в сравнение с 7 600 MWh през същия период на предходната година. В Словения BSP Southpool отчете увеличение на средно месечните количества от приблизително 15 000 MWh на 85 600 MWh, сравнено със същия период на предходната година. Количествата на пазара на OTE, чешкият НОПЕ, потвърди отчетената тенденция с над осемкратно увеличение на месечните обеми до приблизително 400 000 MWh. CROPEX, хърватският НОПЕ, заяви, че месечно се търгуват 24 100 MWh, в сравнение с 6 300 MWh преди реалния старт. Количествата на пазара на TGE, полският НОПЕ, също сочат значителен ръст със средно месечни количества сега от около 95 000 MWh, сравнено с 3 000 MWh преди това. Междувременно, OPCOM, румънският НОПЕ, отбеляза средно месечни количества от 59 700 MWh, в сравнение с 26 000 MWh през същия период на предходната година. Българският пазарен оператор БНЕБ отчита повече от два пъти увеличение на търгуваните месечни количества електроенергия през периода декември 2019-февруари 2020 година, сравнено с декември 2018-февруари 2019 година.

 

Понастоящем в единното пазарно обединение в рамките на деня организирано на принципа на непрекъснатата търговия участват 22 държави: Австрия, Белгия, България, Хърватска, Чешката Република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Унгария, Латвия, Литва, Люксембург, Норвегия, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Испания и Швеция. През първото тримесечие на 2021 г. се очаква реалният старт на третата вълна за пазарна интеграция, която ще доведе до разширение на непрекъсната трансгранична търговия на електроенергия до Италия и Гърция.

_____________________________________________________________________________

 

 

Повече за единното пазарно обединение в рамките на деня:

 

Платформата на единното свързване на пазарите в рамките на деня е базирана на обща ИТ система с един Регистър на заявките (SOB), Модул за управление на преносната способност (СММ) и Модул за доставка (SM). Това позволява заявките, подадени от пазарните участници за непрекъснато съгласуване в една тръжна зона, да бъдат съгласувани със заявки, подадени от пазарните участници във всяка друга тръжна зона в рамките на проекта, доколкото има разполагаема преносна способност. Платформата на пазара в рамките на деня поддържа както експлицитно разпределяне на границите Хърватия - Словения и Франция-Германия (съгласно изисканото от съответните националните регулаторни органи), така и имплицитна непрекъсната търговия. Тя е в съответствие с целевия модел на ЕС за единен пазар в рамките на деня.

 

Общоевропейското свързване на пазарите в рамките на деня е ключов компонент за осъществяването на европейския единен електроенергиен пазар. С нарастващия дял на непостоянното производство от ВЕИ в европейския производствен микс, свързването на пазарите в рамките на деня чрез трансгранична търговия е все по-важен инструмент за пазарните участници с оглед поддържане на балансирани позиции. Целта на инициативата за единното свързване в рамките на деня е да се увеличи цялостната ефикасност на търговията в рамките на деня.