Съобщения

Промяна в периода на изключване на междусистемния ЕП 400kV "Пирин":
10.04.2020 г.

Поради усложненията, възникнали в следствие на извънредното положение свързано с епидемията от коронавирус COVID-19 и доставка на важно оборудване, нужно за годишната профилактиката на ЕП 400kV "Пирин" се налага промяна във вече съгласуваните периоди на изключване на електропровода съгласно Ремонтната програма за 2020г. След взаимно съгласие между IPTO и ЕСО ЕАД беше решено изключването на междусистемния ЕП 400kV "Пирин" за годишна профилактика да се осъществи от 14 Април 2020г. до 23 Април 2020г. и от 11 май 2020г. до 31 Май 2020г. Допълнително ще бъде договорен и трети период за изключване по време на есента на ЕП 400kV "Пирин" и той ще бъде съобщен своевременно.