Съобщения

Промяна на стойностите на трансграничните преносни капацитети:
15.04.2020 г.

Във връзка с промяната в периода на планово изключване на ЕП 400kV "Пирин" според взаимно съгласие между IPTO и ЕСО ЕАД за периода от 24.04.2020г. до 30.04.2020г. ще се разпределя допълнителен междусистемен капацитет. Стойността на допълнителния капацитет е 550MW в посока ESO->IPTO (от 0MW на 550MW) и в посока IPTO->ESO с 550MW (от 0MW на 550MW). Допълнително договорените стойности ще се разпределят от JAO на дневни търгове.