Съобщения

Промяна на стойностите на трансграничните преносни капацитети
03.06.2020 г.

Според взаимно съгласие между ЕСО и IPTO (Гърция) за периода от 08.06.2020г. до 14.06.2020г. ще се разпределя допълнителен междусистемен капацитет. Стойността на допълнителния капацитет е 100MW в посока ESO->IPTO (от 600MW на 700MW). Стойността в посока от гръцката към българската електроенергийна система остава непроменена. Допълнително договорените стойности ще се разпределят от JAO на дневни търгове.