Съобщения

Правила за провеждане на тръжни процедури за закупуване на разполагаемост за резерви за първично регулиране на честотата, автоматично вторично регулиране и ръчно вторично регулиране на честотата и обменните мощности
02.09.2020 г.

„Електроенергиен Системен Оператор“ ЕАД (ЕСО) обявява процедура за предварителен подбор за провеждане на тръжни процедури за закупуване на разполагаемост за резерви за първично регулиране на честотата, автоматично вторично регулиране и ръчно вторично регулиране на честотата и обменните мощности, съгласно публикуваните по-долу Правила за провеждане на тръжни процедури за закупуване на разполагаемост за резерви за първично регулиране на честотата, автоматично вторично регулиране и ръчно вторично регулиране на честотата и обменните мощности (Правилата).

Всички заинтересовани кандидати, които отговарят на изискванията на Правилата, следва да представят в деловодството на ЕСО, находящо се в гр. София 1618, район Витоша, бул. „Цар Борис III” № 201 или по имейл eso@eso.bg, попълнено, подписано и подпечатано Приложение 2 - Заявление за участие в предварителен подбор за регистрация в тръжните процедури за закупуване на  разполагаемост за резерви за първично регулиране на честота, автоматично вторично регулиране и ръчно вторично регулиране на честотата и обменните мощности.

Допълнителна информация във връзка с процедурата можете да получите на e-mail tenders.reserves@eso.bg.