Съобщения

Допълнителен период на изключване на междусистемния ЕП 400kV "Пирин" в Ремонтнанта програма за 2020г.:
04.09.2020 г.

Поради необходимостта от извършване на допълнителни ремонтни дейности и подмяна на важно оборудване в българската и в гръцката част на ЕП 400kV "Пирин", за което предварително беше съобщено май месец, се налага допълнително изключване на електропровода да бъде добавено в Ремонтната програма за 2020г. След взаимно съгласие между IPTO и ЕСО ЕАД беше решено третото изключване на междусистемния ЕП 400kV "Пирин" за 2020г. да се осъществи от 09 Номеври 2020г. до 30 Ноември 2020г.