Съобщения

Удължаване на третия период на изключване на междусистемния ЕП 400kV "Пирин" в Ремонтната програма за 2020г.:
24.11.2020 г.

Поради непредвидени обстоятелства, свързани с епидемията от коронавирус COVID-19 в района на Солун, Гърция, има забавяне в извършваните ремонтни дейности по гръцката част на ЕП 400kV "Пирин". В следствие на това се налага удължаване на вече обявения трети период на изключване на електропровода в Ремонтната програма за 2020г. След взаимно съгласие между IPTO и ЕСО ЕАД беше договорено третото изключване на междусистемния ЕП 400kV "Пирин" да се удължи с още един ден, а именно от 09 Ноември 2020г. до 17:00ч. на 01 Декември 2020г., вместо от 09 Ноември 2020г. до 30 Ноември 2020.