Съобщения

Промяна за тръжните процедури отнасящи се за месец януари 2021г.
18.12.2020 г.

Във връзка с предстоящите коледни празници и след взаимно потвърдено съгласие от всички регистрирани до момента доставчици на допълнителни услуги, ЕСО обявява промяна на датите в Правилата за провеждане на тръжни процедури за закупуване на разполагаемост за резерви за първично регулиране на честотата, автоматично вторично регулиране и ръчно вторично регулиране на честотата и обменните мощности (Правилата) за месец януари 2021 г., както следва:

  • В чл. 12, ал. 4 на Правилата от 25-то число се променя на 22-ро число, т.е. времето за подаване на предложения за резерв за първично регулиране на честотата от регистрираните участници ще бъде от 09:00 часа на 21.12.2020г. до 14:00 часа на 22.12.2020г.
  • В чл. 13, ал. 4 на Правилата от 26-то число се променя на 23-то число, т.е. времето за подаване на предложения за резерв за автоматично вторично регулиране  на честота и обменните мощности от регистрираните участници ще бъде от 15:00 часа на 22.12.2020г. до 09:00 часа на 23.12.2020г.
  • В чл. 14, ал. 4 на Правилата от 26-то число се променя на 23-то число, т.е. времето за подаване на предложения за резерв за ръчно вторично регулиране на честота и обменните мощности от регистрираните участници ще бъде от 10:00 часа на 23.12.2020г. до 11:00 часа на 23.12.2020г.

 

Промяната е валидна единствено за тръжните процедури, отнасящи се за месец януари 2021г.

Платформата за провеждане на тръжни процедури е достъпна на интернет страницата на ЕСО в сектор Електроенергиен пазар => Допълнителни услуги => Тръжна платформа (https://webapps.eso.bg/tendappl/).