Съобщения

Удължаване на срока за подаване на тръжни предложения за ръчно вторично регулиране на честотата и обменните мощности
25.02.2021 г.

Във връзка с Решение № Ц-10 от 24.02.2021 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, ЕСО удължава срока за подаване на предложения за резерв за ръчно вторично регулиране на честотата и обменните мощности от регистрираните участници до 11:00 часа на 27.02.2021 г.