Съобщения

Повторно провеждане на тръжните процедури за допълнителни услуги за месец март 2021г.
26.02.2021 г.

Поради установена техническа грешка в алгоритъма на пресмятане на класирането при провеждане на тръжните процедури за допълнителни услуги за месец март 2021 г., същите ще се проведат отново, както следва:

·         Подаване на предложения за резерв за първично регулиране на честотата от 11:00 часа на 26.02.2021г. до 14:00 часа на 26.02.2021г.

·         Подаване на предложения за резерв за автоматично вторично регулиране  на честотата и обменните мощности от 15:00 часа на 26.02.2021г. до 09:00 часа на 27.02.2021г.

·         Подаване на предложения за резерв за ръчно вторично регулиране  на честотата и обменните мощности от 10:00 часа на 27.02.2021г. до 11:00 часа на 27.02.2021г.