Съобщения

Утвърдено от Пазарния комитет на ENTSO-E „периметрично плащане” за 2021 г. 
22.03.2021 г.

В съответствие с изискванията на т.7 от Регламент № 838/2010 на Европейската комисия, плановите обмени с Република Турция за внос и износ подлежат на облагане с ”периметрично плащане” (Perimeter Fee), определенo от ENTSO-E.


На заседание на Пазарния комитет на ENTSO-E за 2021 г.e определена цена за „периметрично плащане” от 0.60 EURO/MWh, която ЕСО ЕАД следва да събира от търговските участници с регистриран обмен по графици на българо-турска граница, за което е уведомена предварително КЕВР.

 

https://www.entsoe.eu/news/2021/03/09/market-committee-approves-itc-audit-results-and-2021-perimeter-fee/