Съобщения

Промяна в периода на изключване на междусистемния ЕП 400kV Пирин
26.03.2021 г.

Поради промяна в Ремонтната програма за 2021г. и след взаимно съгласие между IPTO и ЕСО ЕАД периода на планово изключване на междусистемния ЕП 400kV "Пирин" ще бъде намален. Плановото изключване на ЕП 400kV "Пирин" ще се осъществи от 17 Май 2021г. до 21 Май 2021г.