Съобщения

План за развитие на преносната електрическа мрежа на България за периода 2021-2030г.
29.03.2021 г.

ЕСО е публикувал в секцията Диспечиране - Развитие на ЕЕС проект на "План за развитие на преносната електрическа мрежа на България за периода 2021-2030г."

Всички заинтересовани страни биха могли да изпратят своите предложения и коментари по този проект на електронен адрес: eso@eso.bg до 16.04.2021г. След отчитане на получените коментари, 10-годишният план 2021-2030г. ще бъде внесен за утвърждаване от КЕВР, съгласно чл.81г. от ЗЕ.