Съобщения

ЕСО ЕАД възобновява, по реда предвиден в правилата за провеждането им, тръжни процедури  за закупуване на разполагаемост
23.04.2021 г.

В изпълнение на чл.105 от Закона за енергетикатачл.129 и чл.131 от Правилата за търговия с електрическа енергия, както и прилагането на чл.6 от Регламент (ЕС) 2019/943 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година относно вътрешния пазар на електроенергия, ЕСО ЕАД възобновява, по реда предвиден в правилата за провеждането им, тръжни процедури  за закупуване на разполагаемост за резерви за първично регулиране на честотата, автоматично вторично регулиране и ръчно вторично регулиране на честотата и обменните мощности.