Съобщения

Нови оперативни срокове в процеса по пазарно обединение за ден напред
26.05.2021 г.

Считано от 17 юни 2021г., влизат в сила нови оперативни срокове в процеса по пазарно обединение за ден напред

През последните години броят на свързаните държави и респективно броят на страните и системите, участващи в единното пазарно обединение за ден напред, драстично се увеличи. Това усложни процеса по обединение на пазарите и особено процеса на изчисление.

За да осигурят достатъчно време за протичане на процеса на ежедневно пазарно обединение, Националните регулаторни органи одобриха съвместно предложение до Номинираните оператори на пазара на електроенергия (НОПЕ) и Операторите на преносни системи (ОПС) за увеличаване на максималната продължителност на прилагането на алгоритъма за изчисление от 12 на 17 минути и за промяна на съответните крайни срокове, в които НОПЕ и ОПС да намират решение за избягване на пазарно отделяне.

За участниците на пазара това ще доведе до следните промени в дневните оперативни срокове:

  • Срок за публикуване на предварителни резултати: 12:45 ч. централноевропейско време (вместо 12:42 ч. централноевропейско време)

  • Краен срок за частично отделяне поради липсващи регистри със заявки: 12:45 ч. централноевропейско време (вместо 12:40 ч. централноевропейско време) Отварянето отново на регистрите със заявки за обединените и отделените пазарни зони след обявяване на частично отделяне се удължава от 10 на 15 минути.

  • Краен срок за пълно отделяне: 14:00 ч. централноевропейско време (вместо 13:50 ч. централноевропейско време)

  • Публикуване на резултатите от експлицитното разпределяне: не по-късно от 14:00 ч. централноевропейско време (вместо не по-късно 13:50 ч. централноевропейско време). Този срок се отнася само когато Експлицитните търгове са възможното резервно решение. Свързаните с това правила са актуализирани и публикувани от единната платформа за разпределение JAO тук: jao.eu.

Прилагането на новите оперативни срокове започва на 17 юни с ден на доставка 18 юни 2021г., заедно със старта на Междинния проект за пазарно обединение, техническата и правната готовност за който трябва да бъдат потвърдени от всички страни.