Съобщения

Строително-ремонтни дейности налагат временно изключване на електрозахранването на подстанция Самоков 110/20 kV на 4-ти ноември 2021г.
29.10.2021 г.

На 4-ти ноември /четвъртък/ 2021 г., за периода от 13:30 до 16:30 часа се налага подстанция „Самоков“ 110/20 kV да бъде изключена от електропреносната мрежа 110kV във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности, свързани с реконструкция на обекта.

Изключването на подстанция „Самоков“ 110/20 kV е съгласувано с Община Самоков и ЧЕЗ Разпределение.

Реконструкцията на подстанцията се извършва с цел подобряване сигурността на електрозахранването на потребителите от град Самоков и региона.

Строително-ремонтните дейности се изпълняват в рамките на мащабна инвестиция на Електроенергийния системен оператор на обща стойност от близо 3,8 млн. лева, която съществено ще подобри електрозахранването на населените места от Община Самоков и на курорта Боровец.