Съобщения

Промяна на стойностите на трансграничните преносни капацитети:
04.05.2022 г.

Според взаимно съгласие между ЕСО и TRANASELECTRICA (Румъния) за 31.05.2022г. е разпределен допълнителен междусистемен капацитет. Стойността на допълнителния капацитет е увеличена за 31.05.2022 в посока TRANSELECTRICA -> ESO с 100MW (от 1000MW на 1100MW). Стойността в посока от Българската към Румънската електроенергийна система остава непроменена.