Съобщения

Промяна в състава на Управителния съвет на ЕСО ЕАД
03.04.2017 г.

С Решения на Надзорния съвет на ЕСО ЕАД се извършва промяна в състава на Управителния съвет на дружеството.
От поста председател на Управителния съвет на Електроенергийния системен оператор е освободен Димитър Вълчанов. Неговото място в ръководството на дружеството заема Андрей Живков.
Промяната е в сила от датата на вписването на решението в Търговския регистър към Агенцията по вписвания.