Съобщения

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/1854 НА СЪВЕТА от 6 октомври 2022 година
30.01.2023 г.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/1854 НА СЪВЕТА от 6 октомври 2022 година относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията е публикуван на адрес 
https://www.eso.bg/fileObj.php?oid=4420 на страницата на ЕСО ЕАД.