Съобщения

План за развитие на преносната електрическа мрежа на България за периода 2023-2032г.
23.03.2023 г.

ЕСО е публикувал в секцията „ЦДУ – Десет годишен план за развитие на електропреносната мрежа“ проект на "План за развитие на преносната електрическа мрежа на България за периода 2023-2032г."

Всички заинтересовани страни биха могли да изпратят своите предложения и коментари по този проект на електронен адрес: eso@eso.bg до 19.04.2022г. След отчитане на получените коментари, 10-годишният план 2023-2032г. ще бъде внесен за утвърждаване от КЕВР, съгласно чл.81г. от ЗЕ.