Съобщения

Промяна на стойностите на трансграничните преносни капацитети между България и Гърция:
28.04.2017 г.

Според взаимно съгласие между ЕСО и IPTO (Гърция) за периода от 00:00 (CET) до 24:00 (CET) на 01.05.2017г. ще се разпределя допълнителен междусистемен капацитет. Стойността на допълнителния капацитет е 500MW в посока от българската към гръцката електроенергийна система и 400MW в посока от гръцката към българската електроенергийна система. Допълнително договорените стойности ще се разпределят от IPTO на дневни търгове.