Съобщения

Утвърдено от Пазарния комитет на ENTSO-E „периметрично плащане” за 2023г.
07.06.2023 г.

В съответствие с изискванията на т.7 от Регламент № 838/2010 на Европейската комисия, плановите обмени с Република Турция за внос и износ подлежат на облагане с ”периметрично плащане” (Perimeter Fee), определенo от ENTSO-E.


На заседание на Пазарния комитет на ENTSO-E за 2023 г. e определена цена за „периметрично плащане” от 3.00 EURO/MWh, която ЕСО ЕАД следва да събира от търговските участници с регистриран обмен по графици на българо-турска граница, за което е уведомена предварително КЕВР.

 

https://www.entsoe.eu/news/2023/05/30/market-committee-approves-itc-audit-results-and-2023-perimeter-fee/