Съобщения

Промяна на стойностите на трансграничните преносни капацитети:
21.06.2023 г.

Във връзка с по-ранното приключване на плановата годишна профилактика на междусистемния ЕП 400kV София Запад (EСO) – Ниш (EMS) по взаимно съгласие между ЕСО и EMS (Сърбия) за дата 21.06.2023г. ще се разпределя междусистемен капацитет от 11:00 CET. Стойността на капацитетa е 350MW в посока ESO->EMS и в посока EMS->ESO с 350MW. Преносният капацитет ще се разпределя от EMS на търгове в рамките на деня.