Съобщения

Промяна в "План за развитие на преносната електрическа мрежа на България за периода 2017-2026г.
04.05.2017 г.

В връзка с приемането от Европейския парламент на Референтен документ за най-добри налични техники за големи горивни инсталации, на интернет страницата на ЕСО е публикувана нова версия на „План за развитие на електропреносната мрежа на България за периода 2017-2026 г.", в която на стр. 7 са направени съответните пояснения.