Съобщения

Уведомление
25.08.2023 г.

Уведомяваме Ви, че Електроенергиен системен Оператор ЕАД има следното инвестиционно предложение: Реконструкция на  ВЛ 110kV "Цимбала -Граничар" от п/ст „ ВЕЦ Ивайловград" до стълб № 98А.

Уведомление