Съобщения

Вътрешни правила за изменение на цената на договор за обществена поръчка с обект доставка в резултат на инфлация
09.11.2023 г.

Вътрешни правила за изменение на цената на договор за обществена поръчка с обект доставка в резултат на инфлация