Съобщения

Инвестиционно предложение: Реконструкция на съществуващ електропровод ВЛ 110 kV Вардим
11.12.2023 г.

Уведомяваме Ви, че Електроенергиен Системен Оператор ЕАД има следното инвестиционно предложение: Реконструкция на съществуващ електропровод ВЛ 110 kV „Вардим“.

 


Уведомление за инвестиционно предложение, съгласно приложение №5 към чл. 4, ал. 1 от наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

 

свали уведомлението