Съобщения

Промяна на стойностите на трансграничните преносни капацитети:
05.07.2017 г.

Промяна на стойностите на трансграничните преносни капацитети: Трансграничният преносен капацитет (NTC) в посока от българската към гръцката електроенергийна система е увеличен по взаимно съгласие между ЕСО и IPTO (Гърция) за периода от 00:00 (CET) на 06.07.2017г. до 24:00 (CET) на 14.07.2017г. с 100 МW. Стойността в посока от гръцката към българската електроенергийна система остава непроменена. Допълнително договорените стойности ще се разпределят от IPTO на дневни търгове.