Съобщения

Промяна на стойностите на трансграничните преносни способности между България и Румъния в посока Румъния-България:
16.05.2024 г.

С цел да се гарантира работата на електроенергийната система в границите на оперативната сигурност се налага да редуцираме месечния трансграничен преносен капацитет в посока от Румъния към България за датa 18.05.2024г. от 11:00 CET до 15:00 CET. Според нашата най-добра оценка и прогноза за горе спомената дата и часове се очаква екстремно нисък товар, което би довело до липса на резервни мощности, ниска степен на устойчивост и инерция на електроенергийната система и като резултат това изисква минимален брой електроцентрали работещи в електропреносната мрежа. На база на това крайните стойности на месечните трансгранични преносни капацитети за споменатите горе часове на датa 18.05.2024г. ще бъдат както следва:

11:00 – 12:00 CET: NTC RO-BG: 500 MW

12.00 – 13:00 CET: NTC RO-BG: 500 MW

13:00 – 14:00 CET: NTC RO-BG: 500 MW

14:00 – 15:00 CET: NTC RO-BG: 500 MW

 

Стойността на трансграничния преносен капацитет в посока от българската към румънската електроенергийна система остава непроменена.