Съобщения

Промяна на стойностите на трансграничните преносни капацитети:
20.09.2017 г.

Трансграничният преносен капацитет (NTC) в посока от българската към гръцката електроенергийна система е увеличен по взаимно съгласие между ЕСО и IPTO (Гърция) за периода от 25.09.2017г. до 29.09.2017г. с 50 МW. Стойността в посока от гръцката към българската електроенергийна система остава непроменена. Допълнително договорените стойности ще се разпределят от IPTO на дневни търгове.