Съобщения

Прилагане на европейските регламенти в областта на електроенергетиката
05.10.2017 г.

Във връзка с предстоящото прилагане на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/631, Регламент (ЕС) 2016/1388 и Регламент (ЕС) 2016/1447 , в секция „Информация/Нормативни документи/Регламенти“ са публикувани връзки към текстовете на съответните регламенти