Съобщения

Промяна на стойностите на трансграничните преносни капацитети
24.11.2017 г.

Трансграничният преносен капацитет (NTC) в посока от българската към македонската електроенергийна система е увеличен по взаимно съгласие между ЕСО и MEPSO (FYROM) за периода от 01.12.2017г. до 10.12.2017г. с 50 МW. Стойността в посока от македонската към българската електроенергийна система остава непроменена. Половината от допълнително договорените стойности (25MW) ще се разпределят от ЕСО на дневни търгове.