Съобщения

Смяна на срока за приемане на заявление за смяна на доставчик
06.12.2017 г.

Във връзка с извънредната ситуация, свързана с отстраняването на „Фючър Енерджи“ ООД от пазара на електрическа енергия и преминаването на значителен брой клиенти към Доставчик от последна инстанция, срокът, в който електроразпределителните дружества ще приемат заявления за смяна на доставчика на тези клиенти, се удължава до 15 декември.