Новини

Делегация от Европейската асоциация на операторите на електропреносни мрежи – ENTSO-E посети България в непосредственото начало на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.
18.01.2018 г.

Екипът на Асоциацията се срещна със заместник-министъра на енергетиката на България Жечо Станков, изпълнителния директор на БЕХ Петьо Иванов и ръководството на Електроенергийния системен оператор.

По време на работните срещи бяха обсъдени приоритетите в работата на ЕСО ЕАД, плановете за развитие на електропреносната мрежа на България, процесите по координирано изчисление и разпределение на междусистемните преносни способности и предизвикателствата пред интегрирането на електроенергийните пазари в региона.

Изпълнителният директор на Електроенергийния системен оператор Иван Йотов запозна ръководството на ENTSO-E с перспективите за реализиране на пазарно обединение на границите с Гърция и Румъния и подчерта за съществуването на някои технички проблеми, които не зависят от България, но се очаква да бъдат разрешени до 2 години. Акцентирана беше и необходимостта от въвеждане на изискванията на Европейското законодателство в страните от региона, които не са членки на ЕС, с което да бъде ускорен процесът по интегрирането на електроенергийните пазари в регион „Югоизточна Европа“

С презентациите си специалистите от ЕСО запознаха експертите от ENTSO-E с българската ЕЕС, структура на генериращи мощности и източници на балансиране. По време на разговорите бяха посочени предприетите действия по реализиране на задълженията на страните членки, по прилагане на изискванията на Европейските регламенти, участието в съвместни проекти с оператори на преносни мрежи в региона, които ще гарантират сигурността на електроенергийния обмен, както и участието на експерти на ЕСО в работните групи на ЕNTSO-E за разработване на изискванията за създаване на общи европейски платформи за обмен на балансиращи услуги.

Един от основните приоритети на Българското председателство на Съвета на ЕС- приобщаването на страните от Западните Балкани, беше коментиран в контекста на свързаността и сътрудничеството за координирани действия по интегриране на електроенергийните пазари.