Новини

ЕСО предприема всичко необходимо за недопускане свлачището край Смолян да засегне ЕП 110 kV „Миньор“
12.03.2018 г.

Към този момент няма непосредствена опасност за съоръженията на дружеството в района на свлачището край Смолян.
Екипите на дружеството следят ситуацията и оказват съдействие на ангажираните институции по обезопасяването на свлачището. Няма непосредствена заплаха за електропровода 110 kV „Миньор“, чието трасе преминава в района на свлачището. Отцепването на склона е в междустълбие № 23-24. Направените замервания от специалистите на ЕСО показват, че движението на скалната маса е на около 15-20 метра от фундаментите на стълбовете. В района са поставени репери и се следи за тяхното местоположение.

В ЕСО е сформиран екип, който постоянно следи кризисната ситуация и подготвя авариен план за евентуално изместване на стълбовете в оста на електропровода при необходимост. Създадена е оперативна възможност за изключване на електропровода 110 kV „Миньор“ в светлата част на деня с цел обезпечаване на предстоящите геоложки проучвания.

Изключването на електропровода няма да доведе до смущаване на електрозахранването на потребителите в региона.