Новини

ЕСО предлага на МЕ минимално увеличение на средночасовата разполагаема електрическа мощност за студен резерв за регулаторния период 2018/2019 година
21.03.2018 г.

ЕСО предлага със заповед на министъра на енергетиката средночасовата разполагаема електрическа мощност за студен резерв за регулаторния период 2018/2019 година да бъде 650 MW. Целта е постигане на задължителните показатели за надеждност на електроснабдяването и сигурност на електроенергийната система.
Правилата на политика 3 на ENTSO-E за сигурност и надеждност на електроенергийната система на Континентална Европа налагат размерът на студения резерв да покрива отпадането на най-голямата генерираща мощност в съответната страна, а в България тя е - 1040 MW.
В началото на 2017 година екстремно ниските температури за продължителен период от време доведоха до необходимостта от активиране изцяло на студения резерв в размер на 600 MW с цел покриване на върховия товар от 7690 MW и 164 000 MWh дневно потребление. За регулаторния период 2016/2017 година ЕСО е предложил два варианта за средночасова разполагаема електрическа мощност - 500 MW и 800 MW. Заповед на Министерството на енергетиката определя тя да бъде 500 MW.
През зимата на 2017 г., във връзка с необичайно ниските температури и продължилото дълъг период от време застудяване, студеният резерв бе активиран в пълния му размер – 600 MW. За покриване на потреблението в България и региона се наложи издаване на заповед за допълнителни задължения за обслужване на обществото на ТЕЦ Марица Изток 2 за активиране на допълнителен блок с мощност още 227 MW.
След обстоен анализ от експертите на ЕСО на непредвидимостта и продължителността на студените вълни през есенно-зимните месеци се налага категоричният извод за необходимостта от минимално увеличение на средночасовата разполагаема електрическа мощност. Целта е гарантиране сигурността и надеждността на електроснабдяването на страната през регулаторния период 2018/2019 година.