Новини

ЕСО и операторът на електропреносната мрежа на Франция-RTE проведоха среща за напредъка по законодателния пакет „Чиста енергия за всички европейци“
18.04.2018 г.

Представители на френския електропреносен оператор RTE се срещнаха с ръководството и експерти на Електроенергийния системен оператор. По време на разговорите бяха обсъдени ключови моменти от разработването на законодателния пакет „Чиста енергия за всички европейци“ и по-специално въпросите, пряко свързани с дейността на операторите на преносни мрежи в Европа.

ЕСО и RTE постигнаха съгласие за активно участие в разработването на текстовете в подпакета за модела на електроенергийния пазар. Двата оператора ще работят за обща позиция по законодателните текстове, която да бъде защитетена по време на предстоящите тристранни срещи на Европейския парламент, Европейския съвет и Европейската комисия.

Изпълнителният директор на ЕСО г-н Ангелин Цачев приветства френските колеги и ги запозна с участието на ЕСО в процеса на пълна либерализация на пазара на електроенергия в България и региона. Той представи и успешния старт на пазарния сегмент „в рамките на деня“.

„Съвместно с БНЕБ продължаваме координираната работа по въвеждането на пазарно обединение за „ден напред“, а на по-късен етап и „в рамките на деня“ на българска граница. На 12 април подписахме с Македония Меморандум за обединение пазарите „ден напред“ на двете страни с подкрепата на инициативата за енергийна свързаност на „Западни Балкани 6“, допълни Ангелин Цачев.

Електроенергийният системен оператор, Българската независима енергийна борса и КЕВР станаха част от инициативата „Западни Балкани 6“ за подпомагане процеса по създаването на интегриран пазар за “ден напред” в регион „Югоизточна Европа“.

„Отговорните институции в България от сектор „Енергетика“ усилено работят за реализиране на основните приоритети на Българското председателство на Съвета на ЕС- приобщаването на страните от „Западните Балкани“, изтъкна Ангелин Цачев.