Новини

ЕСО участва в регионалната среща на електропреносните оператори от Югоизточна Европа
11.05.2018 г.

„Границите да станат мостове“- под това мото премина регионалната среща на електропреносните оператори от Югоизточна Европа. Форумът се проведе в Македония и събра представители на девет електропреносни оператори в Югоизточна Европа.

На срещата ЕСО беше представен от изпълнителния директор Ангелин Цачев, който изтъкна важността на обединението на електроенергийните пазари в региона. Той отбеляза още, че независимият преносен оператор на България вече работи съвместно с македонския по обединение на пазарите „ден напред“ на двете страни с подкрепата на инициативата „Западни Балкани 6“.

През есента на 2017 година Електроенергийният системен оператор, Българската независима енергийна борса и КЕВР станаха част от инициативата „Западни Балкани 6“ за подпомагане процеса по създаването на интегриран пазар за “ден напред” в регион „Югоизточна Европа“.

На срещата в Македония беше акцентирана значимостта на процеса по създаване на интегриран пазар на електрическа енергия в Югоизточна Европа и неговото включване в Паневропейския пазар.