Новини

ЕСО и ЧЕЗ Разпределение с незабавни мерки за обезпечаване на сигурността на електрозахранването в Ихтиман
ЕСО започва изграждането на нова подстанция за захранване на Общината
22.05.2018 г.

Електроенергийният системен оператор (ЕСО) и „ЧЕЗ Разпределение България“ АД стартират съвместни действия за обезпечаване на сигурността на електрозахранването в населените места от Община Ихтиман. До момента електрозахранването на общината се осъществяваше от подстанция „Ихтиман“, стопанисвана от „ВМВ-Метал“ ООД. Частната фирма уведоми ЕСО, че подстанция „Ихтиман“ спира да функционира. ЕСО и ЧЕЗ Разпределение предприеха незабавни мерки, за да гарантират сигурността и непрекъснатостта на електрозахранването в общината.

За обезпечаване на електрозахранването ЕСО ще изгради нова подстанция. Докато трае изпълнението на проекта, ЕСО ще монтира временна мобилна подстанция. ЧЕЗ Разпределение ще съдейства за алтернативно захранване на крайните потребители до приключване на монтажа на мобилната подстанция. Възможни са кратковременни оперативни превключвания с цел осигуряване на възможността потребителите да започнат да получават електроенергия чрез други съоръжения.

Изключването на подстанция „Ихтиман“ предстои на 30 май. ЕСО и ЧЕЗ Разпределение се ангажират до тази дата да осигурят алтернативно електрозахранване на всички клиенти в общината.

Електроенергийният системен оператор и ЧЕЗ Разпределение ще положат всички усилия да се сведат до минимум неудобствата за клиентите на ЧЕЗ Разпределение в Ихтиман до окончателното изграждане на новата подстанция.