Новини

ЕСО и партньорите в научния проект FLEXITRANSTORE обсъждат в София напредъка по програмата
31.05.2018 г.

В рамките на два поредни дни на 31 май 2018 г. и на 01 юни 2018 г. в гр. София се провежда първата пленарна среща на консорциума по проект FLEXITRANSTORE. ЕСО заедно с партньорите си по международния проект отчитат напредъка по програмата и набелязват плана за следващите периоди. Домакин на срещата е Техническият университет, гр. София.

       ЕСО стана партньор в международния проект FLEXITRANSTORE в началото на месец ноември 2017 година. Проектът се изпълнява от консорциум от 28 организации и е финансиран от програмата на Европейския съюз за научни изследвания и иновации "Хоризонт 2020". В него са включени четири оператора на преносни мрежи - от България, Гърция, Кипър и Турция.FLEXITRANSTORE има за цел да развие следващо поколение гъвкава енергийна мрежа, която да осигури техническата основа и подобряване на съществуващия европейски вътрешен енергиен пазар. Тази гъвкава енергийна мрежа е насочена към възможността на електроенергийните системи да поддържат качествени услуги в условия на бързи и големи промени в предлагането или търсенето. Набор от най-съвременните информационни и комуникационни технологии и подобрения в контрола ще бъдат използвани, за да се повиши гъвкавостта на тази нова енергийна мрежа, като същевременно се увеличи полезността на съществуващата инфраструктура. Общият бюджет на проекта е близо 23 милиона евро. Максималният общ бюджет за дейностите по проекта, които ще бъдат изпълни от ЕСО, е над 290 хиляди евро.Листовка за проекта може да намерите тук.

Повече информация за проекта може да намерите на следните платформи: