Новини

Електроенергийният системен оператор активно се включи в Енергиен форум 2018
02.07.2018 г.

Традиционно ЕСО участва в Енергийния форум, организиран от Научно-техническия съюз на енергетиците в България. Председателят на Управителния съвет на дружеството Антон Славов приветства участниците в тазгодишното издание на форума и благодари за академичната подкрепа отстрана на членовете на съюза.
„Възпитаниците на Електротехническите факултети на Техническите университети в страната са много ценен ресурс за кадровото обезпечаване на българската енергетика“, изтъкна в приветствието си Антон Славов. Той подчерта, че партньорството между науката и бизнеса е от съществено значение за адекватното прилагане на съвременните технологии в непрекъснато модернизиращия се енергиен сектор. „Динамиката на тези процеси в унисон с европейските приоритети, категорично се нуждае от висококвалифицирани специалисти“, продължи председателят на УС на ЕСО Антон Славов. Той изтъкна участието на дружеството в два ключови научно-изследователски проекта на Европейския съюз, финансирани от програмата „Хоризонт 2020“- CROSSBOW и FLEXITRANSTORE.

Пълния текст на приветственото слово на председателя на УС на ЕСО Антон Славов може да видите тук.


Председателят на УС на ЕСО Антон Славов поднесе и поздравителен адрес от ръководството на дружеството и лично от изпълнителния директор Ангелин Цачев. „Пожелавам Ви и занапред да останете ковачница на кадри за динамично развиващия се и стратегически за родната ни икономика сектор! Желая Ви все така да подпомагате с научните Ви достижения качественото и прогресивно развитие на българската енергетика!“, гласи част от текста на поздравителния адрес. Председателят на НТСЕБ професор Бончо Бонев благодари за оказаната подкрепа и за ползотворното сътрудничество.


Част от научната програма на Енергийния форум 2018 беше докладът на Стефан Сулаков от ЕСО на тема „Влияние на метеорологичните условия върху технологичните загуби на въздушните електропроводни линии.“

В рамките на тазгодишното издание на Енергийния форум беше отбелязана и 70-годишнината от създаването на Катедра Топлоенергетика и ядрена енергетика към Технически университет-София.