Новини

Електроенергийният системен оператор и Българската независима енергийна борса се включиха в проект за обединение на пазарите „в рамките на деня“ (IDM) чрез българо-румънска граница
13.09.2018 г.

В резултат на активната си дейност за пазарна интеграция на регионално и европейско ниво, и в изпълнение на разпоредбите на Европейското законодателство, Електроенергийният системен оператор и Българската независима енергийна борса се присъединиха към проект за обединение на пазарите „В рамките на деня“ (IDM) в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2015/1222 за установяването на насоки относно разпределянето на преносната способност и управление на претоварването. В регионалния проект, наречен „Локален проект за внедряване 15“ (Local implementation project 15, участват пазарните оператори и операторите на преносни мрежи на Румъния, Унгария, Хърватска, Словения, Чехия, Полша, Австрия, Германия. Включването на България има за цел присъединяването на българската пазарна зона за времеви хоризонт „В рамките на деня“ към Европейското единно пазарно обединение XBID (Cross Border Intraday), чрез границата България – Румъния, заедно с т.нар. „втора вълна на присъединяване“ (XBID second wave). Планираният срок е месец юни 2019 г. Българската независима енергийна борса и Електроенергийният системен оператор ще фокусират усилията си и всички необходими ресурси за успешното приключване на проекта в предвидения срок. В съвместната ни работа разчитаме на безрезервната подкрепа на българските институции за преодоляване на пречки от нормативен и организационен характер, както и на подкрепа от страна на участниците в пазара на електроенергия.