Новини

Електроенергийният системен оператор с готовност да посрещне есенно-зимния сезон
01.10.2018 г.

Екипите на ЕСО активно работят по подготовката на съоръженията на дружеството за безаварийна работа през есенно-зимния сезон. Изпълнението на ремонтната и инвестиционната програми на оператора допринасят за гарантиране сигурността на електроенергийната система през предстоящите месеци. Традиционната проверка на Министерството на енергетиката в обекти на ЕСО за готовността за посрещане на студените дни установи направените инвестиции. Извършва се реконструкция и рехабилитация на подстанциите със системно значение 400/220/110kV „Марица изток“ и 220/110kV „Карнобат“. Приключва подмяната на проводника на електропровод 110kV „Илинден“, което ще повиши сигурността на захранване на потребителите в Югозападна България.
Завършени са планираните инвестиционни дейности в подстанции „Хаджи Димитър“, „Красно село“, „Златица“, „Бяла Слатина“ и „Добруджа“.
В края на месец септември са финализирани ремонтните дейности в подстанции „София Юг“, „ Кресна“, „Якоруда“, „Плевен 1 и 2“, както и в подстанции „Образцов чифлик“, „Добрич“, „Балчик“, „Шумен 1“ и „Шумен Запад“, „Пампорово“.
През 2018 година продължиха инвестициите в нови съоръжения с изграждането на нова линия 110kV между п/ст „Траяна“ и п/ст „Стара Загора“, както и рехабилитация на въздушна линия 220kV „Камчия“. Успешно приключиха реконструкцията и ремонтът на въздушни линии 110kV „Граничар“ и „Бохот“.
Извършена е профилактика на 217 подстанции. Направен е двукратен обход на общо 18 500 километра електропроводи високо напрежение. Прочистени са просеки на територия от над 6 200 декара. Подменени са 250 километра мълниезащитни въжета. Монтирани са 245 щъркобрани. Осигурени са високопроходима техника и автомобили.
Продължават дейностите за изграждане на инфраструктура за телекомуникационна свързаност с обекти, които ще се управляват дистанционно. В процес на изграждане са четири опорни пункта за въвеждане на автоматизираното управление на подстанциите.