Новини

Електроенергийният системен оператор постави официално начало на строителството на вътрешен електропровод 400 kV между Добруджа и Бургас
22.11.2018 г.

Електропроводът е един от петте проекта от общ европейски интерес, които Електроенергийният системен оператор осъществява в рамките на Регламент 347/2013 за развитие на трансевропейската енергийна инфраструктура.

Със старта на строителството на вътрешен електропровод 400 kV между Добруджа и Бургас Електроенергийният системен оператор навлиза в съществена фаза по реализацията на петте проекта от общ европейски интерес, които дружеството осъществява в рамките на Регламент 347/2013 за развитие на трансевропейската енергийна инфраструктура.


Електропроводът е с дължина 86 километра и свързва подстанция Варна с подстанция Бургас. Той е част от група проекти от общ интерес „Увеличаване на преносната способност между България и Румъния”, необходима за реализацията на приоритетния европейски коридор Север – Юг. Групата от проекти се осъществява съвместно от българския и румънския системен оператор и включва освен новия електропровод високо напрежение на българска територия и три вътрешни линии на румънска територия. Тези проекти имат съществено отражение върху сигурността на доставките в региона и допринася за гъвкавостта на системата, преноса на електроенергия от възобновяеми източници, оперативната съвместимост и сигурната работа на електроенергийната система. С изграждането на новия електропровод 400 kV между Добруджа и Бургас се гарантира сигурността на междусистемните обмени на електроенергия между България и Румъния.За осъществяване на инвестициите е привлечено финансиране от европейския „Механизъм за свързване на Европа“ в размер на 30 млн. евро за изграждане на новия вътрешен електропровод 400 kV между Добруджа и Бургас.

На церемонията за официалния старт на строителството на съоръженията за присъединяване на новия вътрешен електропровод 400 kV между Добруджа и Бургас в подстанция „Бургас“ присъстваха Она Костинете-Гринкевичиене и Самуел Бен Зузан - представители на Изпълнителната агенция „Иновации и мрежи“ към Европейската комисия, заместник-министърът на енергетиката Красимир Първанов, ръководството на ЕСО, областният управител на Бургас Вълчо Чолаков и представители на местната власт.