Новини

ЕСО привлече 58 млн. лв. европейско съфинансиране за изграждането на междусистемния електропровод 400 kV „Марица Изток – Неа Санта“
23.01.2019 г.

Електроенергийният системен оператор привлече европейско съфинансиране в максимален размер от 58 милиона лева за изграждането на междусистемния електропровод 400 kV „Марица Изток – Неа Санта“. ЕК осигурява 50% от необходимите средства за строителството на електропровода, които са на обща стойност 116 милиона лева. Другата половина ЕСО ще покрие със собствени средства.

Междусистемният електропровод 400 kV между п/ст Марица Изток, Република България и п/ст Неа Санта, Република Гърция, се реализира от ЕСО съвместно с гръцкия независим преносен оператор. Електропроводът е с дължина 122 км на българска територия и 29 км на гръцка територия, и капацитет от 1500 MW. Трасето на електропровода на българска територия преминава през общините Симеоновград, Хасково ,Кърджали, Момчилград и Кирково. През 2015 година ЕСО и гръцкият независим преносен оператор подписаха Меморандум за разбирателство за изграждане на електропровода.

Електропроводът ще подсили мрежа 400 kV в региона, значително ще повиши възможността за обмен на електроенергия между двете държави и ще подпомогне реализацията на произведената електроенергия от възобновяеми източници на територията на Североизточна Гърция и Южна България. Проектът повишава нетния капацитет за търговски обмен на двете граници България - Гърция и България - Турция, ускорява пазарното интегриране, конкуренцията и гъвкавостта на системата.

Електропроводът е един от петте проекта, които се реализират от Електроенергийния системен оператор, със статут на проекти от общ европейски интерес, съгласно Регламент 347/2013 за изграждане на трансевропейската инфраструктура.

Общата дължина на новите електропроводи 400 kV e приблизително 480 километра с инвестиционна стойност 500 милиона лева.


http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-561_en.htm
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/list_of_projects_receiving_eu_support_2018_2acefenergy_call.pdf